26 czerwca 2024 mailkontakt
OFERUJEMY:
Nie wiesz co zrobić ze swoimi dokumentami? My Ci pomożemy!
O nas Oferta Klienci Kontakt
szanowni klienci
DOKUMENTA SŁUPSK od 2000 roku prowadzi działalność świadcząc kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, przechowywania i profesjonalnego niszczenia dokumentów, outsourcingu zarządzania i polityki bezpieczeństwa informacji oraz odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do utylizacji.
profil firmy
Oferta
Konsultant
Dane firmy
OFERTA – NISZCZENIE

Już od dawna oczekiwano, że  wraz z wejściem komputerów do biur rola papieru zostanie zredukowana do minimum. Stało się wręcz odwrotnie.

Wprowadzenie komputerów na skalą masową spowodowało łatwość tworzenia dokumentów i drastyczne zwiększenie ich ilości.

Dzisiaj jak nigdy dotąd informacja wydrukowana na papierze może być najcenniejszą rzeczą, jaką posiada firma.

Informacje i dane wydrukowane w postaci dokumentów są niejednokrotnie najcenniejszą rzeczą na utratę, której firma nie może sobie pozwolic!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, stworzyliśmy usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów pozwalającą na bezpieczne, szybkie, wygodne i tanie pozbywanie się niepotrzebnych dokumentów mogących zawierać cenne informacje.


I.I. ZAKRES USLUGIW ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Państwu w atrakcyjniejszej
ofercie cenowej:

 • standardowe worki bankowe oraz Big-Bagi,
 • dostarczenie worków i plomb do miejsca odbioru dokumentów,
 • wstawienie pojemników z workami na dokumentacje przeznaczoną do zniszczenia,
 • odbiór zaplombowanych worków z miejsca odbioru (konwój DOKUMENTA SŁUPSK),
 • transport zaplombowanych worków na miejsce zniszczenia (konwój DOKUMENTA SŁUPSK),
 • wystawienie przez DOKUMENTA SŁUPSK CERTYFIKATU ZNISZCZENIA,
 • dostarczenie CERTYFIKATU i na życzenie klienta zerwanych plomb oraz taśmy video z procesu,
 • dostarczenie CERTYFIKATU i na życzenie klienta zerwanych plomb oraz taśmy video z procesu niszczenia (za dodatkową opłatą).

I. II. BEZPIECZNE NISZCZENIE

A.NISZCZENIE DOKUMENTóW Z ARCHIWUM ZAK�?ADOWEGO
Zakres usługi :

 • Dostarczenie klientowi worków i plomb do zamknięcia worków
 • Instruktaż na temat pakowania dokumentów
 • Przyjazd konwoju do miejsca wydania i odebranie od klienta zaplombowanych worków
 • Przewóz zaplombowanych worków do miejsca ich zmagazynowania
 • Wydanie zaplombowanych worków z magazynu do zniszczenia
 • Niszczenie dokumentów znajdujących się w workach niezwłocznie po ich przywozie, chyba, że uniemożliwiają inne ustalenia z klientem lub przyczyny techniczne
 • Umożliwienie klientowi obecności przy niszczeniu jego dokumentów
 • Wykonanie nagrania video procesu niszczenia i zwrot zerwanych z worków plomb (opcjonalnie na życzenie klienta)
 • Wystawienie CERTYFIKATU ZNISZCZENIA poświadczonego przez komisję obecną przy niszczeniu, na życzenie klienta wystawienie KARTY PRZEKAZANIA ODPADU
 • Gwarancję, że przez cały opisany wyżej proces nikt nie uzyskał dostępu i nie miał możliwości zapoznania się z treścią dokumentów
 • Dokładną rejestrację poczynań z przejętymi dokumentamiB. NISZCZENIE DOKUMENTóW BIEŻĄCYCH

1. System szafek

Już 8 lat oferujemy Państwu maksymalnie zabezpieczone i utajnione, bezproblemowe i szybkie niszczenie dowolnej ilości dokumentów i bieżących gromadzonych w naszych szafkach pojemnikach sprawdzonych i funkcjonujących w ponad kilkuset firmach znajdujących się na terenie Pomorza Środkowego, między innymi w najważniejszych urzędach i instytucjach, jednostkach samorządowych, jednostkach wojskowych, dużych, średnich i małych firmach, sądach, bankach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach oświaty.

2. ZALETY :

WYGODNIE

możliwość umieszczenia pojemników w dowolnym miejscu w biurze oraz możliwość wrzucania jednorazowo dużych ilości dokumentów powoduje, że pracownicy szybko przyzwyczajają się do wymogów polityki ochrony informacji w firmie

BEZPIECZNIE

dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione

dokumenty przeznaczone do zniszczenia znajdują się w zamkniętej szafce /  pojemniku (na życzenie klienta dodatkowo zabezpieczonym plombą)

pojemniki dodatkowo są wyposażone w specjalnie skonstruowany mechanizm wrzutowy, uniemożliwiający wyjęcie dokumentów przez osoby nieupoważnione

ESTETYCZNIE

niewielkie wymiary, meblowe wykończenie, popularna kolorystyka powodują, że nasze pojemniki wtapiają się w interior Państwa biura

EKOLOGICZNIE

odebrany od Państwa papier, po zniszczeniu, na pewno trafi do zakładów celulozowych w celu powtórnego przerobu

3. Zakres usługi:

 • Dostarczenie klientowi pojemników wraz z workami do siedziby klienta
 • Instruktaż na temat korzystania z szafek
 • Przyjazd konwoju do miejsca odbioru od klienta zapełnionych worków znajdujących się zaplombowanych szafkach
 • Przewóz zaplombowanych worków z szafek do miejsca ich zmagazynowania
 • Wydanie zaplombowanych worków z magazynu do zniszczenia
 • Niszczenie dokumentów znajdujących się w workach niezwłocznie po ich przywozie, chyba, że uniemożliwiają inne ustalenia z klientem lub przyczyny techniczne
 • Umożliwienie klientowi obecności przy niszczeniu jego dokumentów
 • Wykonanie nagrania video procesu niszczenia i zwrot zerwanych z worków plomb (opcjonalnie na życzenie klienta)
 • Wystawienie CERTYFIKATU ZNISZCZENIA poświadczonego przez komisję obecną przy niszczeniu, na życzenie klienta wystawienie KARTY PRZEKAZANIA ODPADU
 • Gwarancję, że przez cały opisany wyżej proces nikt nie uzyskał dostępu i nie miał możliwości zapoznania się z treścią dokumentów
 • Dokładną rejestrację poczynań z przejętymi dokumentami

C. NISZCZENIE PRODUKTU

To usługa dla tych wszystkich, którzy mają problem z pozbyciem się opakowań, wydawnictw itp. wtedy, kiedy dobro ich marki czy prawa autorskie nie pozwalają na bezpośredni przerób i wykorzystanie problemowych materiałów jako surowca wtórnego.


II. DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z NASZYCH USLUG

 • BEZPIECZEŃSTWO
 • PROBLEM Z GLOWY
 • EKOLOGIA
 • WYGODA
 • MIN RYZYKO

Niszczenie w biurze
Nasza usługa
Wywóz do papierni
Koszt niszczarki i jej serwis
Bezpieczeństwo i jakość na światowym poziomie
Ryzyko wycieku informacji
Koszt energii
Profesjonalna ochrona informacji
Ryzyko przejęcia informacji przez konkurencje
Koszt czasu pracy pracownika
 
Ryzyko naruszenia ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w zakresie nienależytego zabezpieczenia danych
Zapylenie biura i hałas
 
Ryzyko związane z utratą wizerunku i wiarygodności firmy
Zajęcie powierzchni biurowej
 
 
Koszt wywozu śmieci do zniszczenia
 
 

Zgloszenie
Strona główna
O nas Oferta Klienci Kontakt
DOKUMENTA SŁUPSK ul. Zamiejska 19 76-200 Słupsk
tel. (059) 840 26 81, (059) 842 82 79, kom. 0 501 548 411

Wszelkie prawa zastrzeżone. DOKUMENTA SŁUPSK 2007
pasadema xhtml css