18 lipca 2024 mailkontakt
OFERUJEMY:
Nie wiesz co zrobić ze swoimi dokumentami? My Ci pomożemy!
O nas Oferta Klienci Kontakt
szanowni klienci
DOKUMENTA SŁUPSK od 2000 roku prowadzi działalność świadcząc kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, przechowywania i profesjonalnego niszczenia dokumentów, outsourcingu zarządzania i polityki bezpieczeństwa informacji oraz odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do utylizacji.
profil firmy
Oferta
Konsultant
Dane firmy
OFERTA – PRZECHOWYWANIE AKT

Nasza firma przechowuje dokumentację niearchiwalną (akta kat. B, akta osobowe, listy płac, kartoteki zarobkowe)) jednostek organizacyjnych niewytwarzających materiałów archiwalnych.

W ten sposób odciążamy poszczególne komórki organizacyjne od akt, które nie są już niezbędne do bieżącego urzędowania, lecz zgodnie z przepisami muszą być przez pewien czas zabezpieczone i przechowywane.

Zabezpieczamy i przechowujemy, a w razie potrzeby porządkujemy tę część akt , która po określonym czasie winny być przekazane właściwemu archiwum państwowemu.

Posiadamy właściwie wyposażone pomieszczenia przeznaczone do przechowywania akt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. 2005 nr 32 poz. 284)

Zatrudniamy doświadczonych i posiadającego stosowne wykształcenie pracowników-archiwistów.

Prowadzimy i stosujemy komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 nr 167 poz. 1375)

GWARANTUJEMY:

- należyte przechowywanie akt w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem
- wydawanie zaświadczeń dot. okresu zatrudnienia i płac byłym pracpownikom upadłych lub zlikwidowanych firm,
- udostępnianie dokumentacji uprawnionym instytucjom ,
- zachowanie tajemnicy służbowej związanej z wykonywaną pracą.

Zgloszenie
Strona główna
O nas Oferta Klienci Kontakt
DOKUMENTA SŁUPSK ul. Zamiejska 19 76-200 Słupsk
tel. (059) 840 26 81, (059) 842 82 79, kom. 0 501 548 411

Wszelkie prawa zastrzeżone. DOKUMENTA SŁUPSK 2007
pasadema xhtml css