23 maja 2024 mailkontakt
OFERUJEMY:
Nie wiesz co zrobić ze swoimi dokumentami? My Ci pomożemy!
O nas Oferta Klienci Kontakt
szanowni klienci
DOKUMENTA SŁUPSK od 2000 roku prowadzi działalność świadcząc kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, przechowywania i profesjonalnego niszczenia dokumentów, outsourcingu zarządzania i polityki bezpieczeństwa informacji oraz odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do utylizacji.
profil firmy
O nas
Konsultant
Dane firmy
Firma
Dlaczego z nami?
Obszar działania
Prawo
1. Uregulowania prawne:

1.1. ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych

Art. 51 § 1
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 52
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1.2. ustawa o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o Ochronie Informacji Niejawnych

Odpowiedzialność karną za zaniedbanie obowiązków ochrony informacji niejawnych reguluje Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

Art. 265 § 3

Kto nieumyślnie ujawnia informację stanowiącą tajemnicę, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Przechowywanie akt:

2.1. prawo archiwalne


Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst ujednolicony Dz. U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 nr 167 poz. 1375)
Wstępny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (propozycja zmiany istniejącego rozporządzenia z dnia 16 września 2002)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. 2005 nr 32 poz. 284)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców(Dz. U. 2003 nr 108 poz. 1016)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. 2005 nr 28 poz. 240)

2.2. prawo archiwalne – administracja publiczna


2.3. prawo archiwalne – samorząd


2.4. prawo archiwalne – gospodarka
Strona główna
O nas Oferta Klienci Kontakt
DOKUMENTA SŁUPSK ul. Zamiejska 19 76-200 Słupsk
tel. (059) 840 26 81, (059) 842 82 79, kom. 0 501 548 411

Wszelkie prawa zastrzeżone. DOKUMENTA SŁUPSK 2007
pasadema xhtml css